Ik woon niet in Nederland, kan ik dan wel klant van Beursfoon worden?

Ja, ook wanneer u niet in Nederland woont is het mogelijk om abonnee van Beursfoon te worden. Zolang u de beschikking heeft over een geldig e-mail adres en u een internetverbinding heeft kunt klant worden. WhatsApp-berichten kunnen overal ter wereld ontvangen worden.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.